De Christelijke Gereformeerde kerk te Kerkwerve

Kerkwerve, een klein dorpje in de “Platte van Schouwen”. Door krap duizend mensen bewoond. Daarmee een van de kleinste plaatsen van Nederland met een Christelijke Gereformeerde Kerk.

Omgeven door een prachtige natuur, waarin de hand van de Schepper zichtbaar is. Fiere dijken langs de Oosterschelde. Slechts enkele kilometers verder de stoere duinen en de zee. Oneindige vergezichten op een heldere dag. Vele akkers waarop de vruchten groeien.


Onze gemeente telt ongeveer 300 leden.  Wij geloven, op grond van de Bijbel, dat de Heere door de verkondiging van de Bijbelse boodschap zondaren zalig wil maken en hun een nieuw leven wil geven.

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten waarin we mogen luisteren wat God tot ons te zeggen heeft. De middagdiensten zijn ‘leerdiensten’, waarin  de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De diensten beginnen om 10.00 en 18.00 uur. Het kerkgebouw vindt u aan de Beatrixstraat in Kerkwerve.

In de kerkdienst gebruiken wij de  Statenvertaling en zingen we Psalmen uit de oude berijming (1773).

Op deze website geven wij u een beeld van onze kerkelijke gemeente. U vindt er de kerkdiensten, activiteiten en  adressen. Verder kunt u kennismaken met de verenigingen en commissies, die elk op hun eigen wijze actief zijn binnen onze gemeente. Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor u en onze gemeente mag betekenen en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of tijdens een van onze activiteiten.


  
Actuele kerktijden. 
Er worden nog geen openbare kerkdiensten gehouden i.v.m. het corona virus. Een deel van de gemeenteleden wordt uitgenodigd voor een beperkte kerkdienst.

Voor gasten:
-Helaas kunnen we nog geen (vakantie-)gasten ontvangen. U kunt meeluisteren of meekijken.
-Gasten die zich aan zouden willen sluiten bij onze gemeente kunnen contact opnemen met de predikant, zie Contact gegevens.

Collectegeld of een gift kan worden overgemaakt naar IBAN nummer:
NL11 RABO 035 78 67 777 t.n.v. Christelijk Gereformeerde Kerk te Kerkwerve,
onder vermelding van 'Collectegeld' of het specifieke doel waarvoor het bestemd is.

KERKDIENSTEN


21 Maart       10.00 en 18.00        ds. A.D. Fokkema
28 Maart       10.00 en 18.00        ds. A.D. Fokkema

02 April         19.00                      ds. A.D. Fokkema (Goede vrijdag)
04 April         10.00                      ds. A.D. Fokkema (1e Paasdag)  
                     18.00                       ds. H. Peet
05 April         09.30                       ds. A.D. Fokkema (2e Paasdag)
11 April         10.00 en 18.00        ds. D. van Luttikhuizen
18 April         10.00 en 18.00        ds. A.D. Fokkema 
25 April         10.00 en 18.00        ds. A.D. Fokkema 

Kerkdienst live meeluisteren:
- Luister via de website van kerkdienstgemist:
- Of klikt u op hieronder op het plaatje.

Beluister uitzending


Kerkdienst live meekijken:
 https://www.youtube.com/channel/UCrRUkTmk-M3jNjE0ljdaIFw/liveKerkdienst terugluisteren of downloaden (alleen geluid)

Beluister / download opname