De Christelijke Gereformeerde kerk te Kerkwerve

Kerkwerve, een klein dorpje in de “Platte van Schouwen”. Door krap duizend mensen bewoond. Daarmee een van de kleinste plaatsen van Nederland met een Christelijke Gereformeerde Kerk.

Omgeven door een prachtige natuur, waarin de hand van de Schepper zichtbaar is. Fiere dijken langs de Oosterschelde. Slechts enkele kilometers verder de stoere duinen en de zee. Oneindige vergezichten op een heldere dag. Vele akkers waarop de vruchten groeien.


Onze gemeente telt ongeveer 300 leden.  Wij geloven, op grond van de Bijbel, dat de Heere door de verkondiging van de Bijbelse boodschap zondaren zalig wil maken en hun een nieuw leven wil geven.

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten waarin we mogen luisteren wat God tot ons te zeggen heeft. De middagdiensten zijn ‘leerdiensten’, waarin  de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De diensten beginnen om 10.00 en 18.00 uur. Het kerkgebouw vindt u aan de Beatrixstraat in Kerkwerve.

In de kerkdienst gebruiken wij de  Statenvertaling en zingen we Psalmen uit de oude berijming (1773).

Op deze website geven wij u een beeld van onze kerkelijke gemeente. U vindt er de kerkdiensten, activiteiten en  adressen. Verder kunt u kennismaken met de verenigingen en commissies, die elk op hun eigen wijze actief zijn binnen onze gemeente. Wij hopen dat deze website een meerwaarde voor u en onze gemeente mag betekenen en dat wij u eens mogen ontmoeten in een van onze diensten of tijdens een van onze activiteiten.


  
Actuele kerktijden

 

KERKDIENSTEN

 

03 dec.   10.00 en 18.00 uur ds. A.D. Fokkema

10 dec.   10.00 en 18.00 uur student J. van den Os
17 dec.   10.00 en 18.00 uur ds. A.D. Fokkema
24 dec.   10.00 en 18.00 uur ds. H.H. de Haan 

25 dec.   10.00 en 18.00 uur ds. A.D. Fokkema

26 dec.   10.00 uur kerstfeest zondagsschool 
31 dec.   10.00 en 18.00 uur ds. A.D. Fokkema 

 


 
Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


  
"
 
Recente aanpassingen 

Catechisatie 
Veilig Jeugdwerk
Nieuwsbrieven
  -> Uitnodiging Info avond NPV