Het Hart

Het hart van de kerkelijke gemeente klopt zondags in de eredienst waarin het Woord van God verkondigd wordt. De opkomst van de gemeente is een graad voor het geloofsleven en geeft het peil aan van de liefde voor de dienst des Heeren. U bent er van harte welkom.
 
Contactgegevens kunnen hier gevonden worden, evenals verdere informatie over de kerkdiensten.

Maar ook het gemeentelijk verenigingsleven is niet onbelangrijk

 
Er bestaan verschillende evangelisatie commissies. Hoewel ieder gemeentelid een getuige behoort te zijn wordt er ook gezamenlijk evangelisatiewerk verricht. Te denken valt aan het evangeliseren onder recreanten met name rond de Hervormde kerk te Renesse. Het verspreiden van foldermateriaal zoals de Elisabethbode. In de zomermaanden wordt een week kinderevangelisatie verricht op het eigen dorp tijden de Vakantie Bijbel School. Dit heeft een vervolg gekregen op bid en dankdag middag in samenwerking met de plaatselijke PKN gemeente en de Samuel school. 
 
Voor de kleine kinderen van 5 - 12 jaar is er de zondagsschool "De Goede Herder" die gehouden wordt na de morgendienst. In oorsprong was de zondagsschool van opzet om buitenkerkelijke kinderen op te vangen. In de huidige praktijk is het een plaats geworden waar op kinderlijk eeenvoudige wijze wordt heengewezen naar de 'Goede Herder" Natuurlijk zijn er nog steeds buitenkerkelijke kinderen welkom.
Tijdens de morgen en avonddienst wordt er kindercreche gehouden voor de allerkleinste kinderen.
 
Voor de Jongens en meisjes van 12 - 15 jaar is er de jeugdclub "Hadawja". De jeugdvereniging van 16 jaar en ouder heet "Ora et Labora". De wortels van deze vereniging zijn zeer oud. Reeds voor het ontstaan van onze gemeente kwamen jongeren samen op Moriaanshoofd.
 
Zolang onze gemeente bestaat, hebben we de vrouwenvereniging "Wees een Zegen" en de mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften". Er is een voorbereidingscomite voor de contactmiddagen voor ouderen en alleenstaanden. Regelmatig vormen steeds weer nieuwe Bijbelstudie groepen met name onder de jong en oud belijdende leden.
 
We willen niet vergeten het werk van de zendingscommissie. Dan zijn er natuurlijk nog de vele vrijwilligers die zich inzetten als organisten, kosters, commissie van beheer en kerkenraadsleden. 
 
Onze gemeente heeft de ANBI status, voor meer informatie hierover zie: cgk.nl/anbi/kerkwerve
 
De gemeente telt momenteel ongeveer 300 leden en behoort tot de Classis Middelburg en de Particuliere Synode van het Zuiden.
 
De samenkomsten worden gehouden op zondagen om 10.00 uur en 18.00 uur
De kerkzaal heeft ca. 320 zitplaatsen, deze zijn vrij.

In de zomervakantie wordt de Vakantie Bijbel School gehouden voor kinderen van
5 - 12 jaar.
 
Voor de allerjongsten is er onder de morgendienst de mogelijkheid naar de creche te gaan.

Na de dienst is er zondagsschool voor de kinderen vanaf 4 jaar.

Contactgegevens kunnen hier gevonden worden, evenals verdere informatie over de kerkdiensten.