Afscheidswoord

We moeten blijven luisteren, de kerk heeft niets anders te doen dan te luisteren naar Gods Woorden. En zo gaat onze kerk lijken op de kerk van de brandende lamp. Kent u die kerk? Ergens in Frankrijk staat een klein kerkje en het bijzondere van dit kerkje is dat er geen lampen in de kerk hangen. Er was een toerist en die zag dat. 

Op zondagavond luidde de klok en mensen gingen naar de kerk en de toerist zag dat die mensen allemaal een lampje bij zich hadden. Hij vond het maar vreemd en vroeg aan iemand: ‘Kunt u mij uitleggen waarom u een lampje meebrengt naar de kerk?’ ‘Nou,’ zei die vrouw, ‘deze kerk is lang geleden door een graaf laten bouwen en die graaf heeft alles zelf bekostigd, alles betaald. Maar het enige wat de mensen moeten doen, zei hij: ze moeten zelf een lampje mee brengen. En ieder lid van de kerk krijgt van ons een olielampje’. 

‘Nou,’ zei de toerist, ‘dan komen er zondagavond zeker weinig mensen in de kerk. Dan blijven ze thuis, zo’n donkere boel’. ‘Nee,’ zei de vrouw, ‘juist niet, want een ieder die in deze kerk komt, maakt de kerk wat lichter. En als je soms ‘s avonds de neiging hebt thuis te blijven, dan denken veel mensen in het dorp: ik ga toch maar, want mijn lichtje is ook nodig. Want alleen samen kunnen we het licht laten branden.’

Die oproep leg ik in uw midden neer. Gemeente, we hebben elkaar nodig, juist ook in deze tijd. Blijf niet weg uit de kerk. Maar kom, want samen kunnen we meer licht verspreiden. Ja, zeg je, maar dat is het. Ik heb geen licht. Ik sta niet in vuur en vlam voor God, mij kunnen ze best missen. Je zit ernaast. Want juist daarom moet je hier zijn. Hier wil God de vlam van het geloof aansteken. Door Zijn Woord en door Zijn Geest. Hier wil God mensen geven op je pad die net als Eli adviezen geven op de weg van het geloof. Daarom gemeente, lijken wij op de kerk van de brandende lamp? Want we hebben jullie allemaal nodig in deze tijd en deze eeuw, allemaal. 

Daarom is het mijn vurige wens dat tot de dag van Christus komst, een kerk zal zijn in Kerkwerve, met brandende lampen.