De drie zeven.....

 
 
 
Naar aanleiding van een preek over het negende gebod heb ik het verzoek gekregen om het voorbeeld van de drie zeven eens op papier te zetten.

Graag wil ik aan dit verzoek voldoen. Temeer omdat er verscheidene mensen waren, die zeiden: ’Werd er in de praktijk van het leven , maar meer op deze manier gehandeld en gesproken.’

 

 

 Waarachtigheid

Er kwam eens een man bij de Griekse filosoof Socrates. Hij zei: ‘Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend die…. ‘Socrates onderbrak de man en vroeg:‘Ging je boodschap al door de drie zeven?’Drie zeven? ‘Ja,’ zei Socrates,‘… de eerste zeef is de waarheid. Weet je zeker dat het waar is wat je wilt zeggen?’ De man bloosde. ‘Nu ja, zeker…, nee… dat niet, maar ze zeggen het…’Socrates vervolgde ‘Dan heb je zeker wel de tweede zeef gebruikt, de zeef van het goede. Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?’

D
e man aarzelde. ‘Goed, nee, integendeel…’Socrates keek bedenkelijk. ‘Dan gebruik je toch zeker wel de derde zeef? Is het noodzakelijk dat je dit aan mij vertelt?’
 
Dat was niet het geval. ‘Wel,’ sprak Socrates toen, ‘als wat je me wilt vertellen niet waar, niet goed en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee. Goede morgen.’

De les is: Gods Woord draagt ons op te bidden voor de persoon van wie je iets kwaads zou kunnen vertellen. Vindt u het niet beschamend dat een heiden, Socrates , wijzer handelt dan menige christen?