Verenigingen

Zolang onze gemeente bestaat, hebben we de vrouwenvereniging "Wees een Zegen" en de mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften".
 
Er is een voorbereidingscomite voor de contactmiddagen voor ouderen en alleenstaanden.
 
Regelmatig vormen steeds weer nieuwe Bijbelstudie groepen met name onder de jong en oud belijdende leden.
 
Voor de kleine kinderen van 5 - 12 jaar is er de zondagsschool "De Goede Herder" die gehouden wordt na de morgendienst. In oorsprong was de zondagsschool van opzet om buitenkerkelijke kinderen op te vangen. In de huidige praktijk is het een plaats geworden waar op kinderlijk eeenvoudige wijze wordt heengewezen naar de 'Goede Herder" Natuurlijk zijn er nog steeds buitenkerkelijke kinderen welkom.
Tijdens de morgen en avonddienst wordt er kindercreche gehouden voor de allerkleinste kinderen.
Voor de Jongens en meisjes van 12 - 15 jaar is er de jeugdclub "Hadawja". De jeugdvereniging van 16 jaar en ouder heet "Ora et Labora". De wortels van deze vereniging zijn zeer oud. Reeds voor het ontstaan van onze gemeente kwamen jongeren samen op Moriaanshoofd.