Verenigingen‎ > ‎

Bijbelstudiekring Timotheus

De oudste Bijbelstudiekring
 
Vele jaren is deze bijbelstudiekring al actief. Enkele belijdenis catechisanten die in 1981 belijdenis deden, wilden zich graag verder verdiepen in Gods Woord. Al vrij spoedig heeft zich een vaste kring van leden gevormd. Natuurlijk kende het ledenaantal zijn ups en zijn downs, maar er bleef altijd een vaste actieve kern. Op dit moment bestaat deze kring uit een kleine twintig leden van rond de vijftig jaar en ouder. De bijeenkomsten worden bij de leden thuis gehouden.
 
Het boek ´ Focus op Israël met een zevental Bijbelstudies is volledig behandeld. 
Dit seizoen gaan we verder met "Vruchtdragen voor Hem" van ds. C.G. Vreugdenhil.